top of page

Declaraco de l´Artista

Declaració de l'artista

 

El meu treball està realitzat amb materials rebutjats per l'oblit, el desús, la pèrdua de vigència o senzillament convertits en residus.

 

L'eix principal d'aquesta manifestació artística és l'atemporal, el renéixer de la matèria, la continuïtat i la urgència de despertar a la sincronia amb el planeta.

 

Desitjo transmetre com tot està interrelacionat en un camp d'energia materialitzada on la variació de qualssevol estat provoca canvis al seu entorn, influint tant els individus com el medi ambient, ja sigui a nivell atòmic, cel·lular, humà o universal. Per això, és important que l'ésser humà comprengui que la seva acció afecta el medi ambient provocant canvis irreversibles.

bottom of page